Hjärtevännerna

av Jesus Kristus


Förord av Jesus Kristus:


     Det är en stor glädje för mig att kunna förmedla denna barnbok genom ärkeängeln Didarion, som vandrar på jorden för att sprida budskapet om kärlekens kraft. Hon har påtagit sig uppgiften att kanalisera denna barnbok för att hjälpa jordens människor.

     Jag vill med denna barnbok förmedla sanningen om den andliga världen till barnen och delge dem kunskapen om, vad som skall komma. Jag vill förbereda dem på Den nya Tiden, då stora förändringar skall äga rum på jorden.

     Barnen skall veta, att döden inte finns, och att de har evigt liv. De har inget att frukta. Barnen kan i sin tur påverka sina föräldrar och tala om för dem, hur allt kommer att gestalta sig, när jorden går in i Den nya Tiden. Kärlekens kraft är universums livsenergi.

     Denna bok är min gåva till mänskligheten och främst till barnen, som nu växer upp och kan sprida kärleken och ljuset till sina medvarelser.


Jag välsignar er alla. Må Gud vara med er.


Jesus Kristus.Förord av Sanat Kumara:


 Jesus Kristus skall komma till människornas hjälp genom att förbereda dem på, vad som kommer att hända på jorden och genom att föra fram budskapet om kärlekens kraft och det eviga livet. Han gör detta genom en bok, som är ämnad för barnen. De skall i sin tur påverka sina föräldrar, så dessa i vissa fall ändrar sin livsföring till det bättre.


Inför jordens inträde i den femte dimensionen är det menat, att stora begivenheter skall äga rum på jorden. Betydelsefulla själar skall träda fram för att hjälpa mänskligheten. Många änglar och stjärnmänniskor har utsetts till att hjälpa dessa stora själar, och detta löfte har de gett, innan de kom till jorden. Dessa stora själar måste ha uppbackning och få känna, att man tror på dem och hjälper dem med att sprida sanningen.


 

Har man gett ett löfte och kommit långt i sin utveckling på jorden, finns ingen väg tillbaka. Vägrar man då att ta på sig den uppgift, som det var menat, att man skulle utföra, så har man inte längre någon nytta av, att denna själ vandrar på jorden. Då är det lika bra att kalla hem denna själ, så den kan göra nytta i den andliga världen i stället. Det tjänar inget syfte, att den fortsätter sitt liv på jorden. Man skall då från den andliga världen finna en ersättare, som tar över dennas uppgift.


Sanat Kumara.Änglabilden på bokens baksida har läkande effekt på människor, som tror.


Bokens titel: ”Hjärtevännerna”, 258 sidor med illustrationer

Rek. ålder: Från 11 år


Läs bokrecensioner här


© 2006 The publishing Didarion | All rights reserved