Lizzie Oxov Nielsen är född i Danmark 1937.

Hon har bott i Sverige sedan 1976.Lizzie har också kanaliserat en bok från Sanat Kumara, jordens andlige regent, Guds ställföreträdare på jorden.

Didarion är Metatrons tvillingsjäl.

De har båda fyra kroppar i den andliga världen:


TRONÄNGELN METATRON OCH TRONÄNGELN DIDARION


SANAT KUMARA OCH MODERGUDINNAN KALI


SERAPIS BEY OCH KÄRLEKSGUDINNAN ISIS


ÄRKEÄNGELN MIKAEL OCH ÄRKEÄNGELN FAITH

Didarion har valt att låta en utav sina fyra kroppar, ärkeängeln Faith inkarnera på jorden för att sprida budskapet om kärlekens kraft till människorna inför Den nya Tiden.


Har jag Guds tillåtelse att manifestera mig på yttre planet?

Jesus Kristus: Ja, det har du Lizzie. Träd fram och berätta för människor, vem du är.

Utdrag från Sanat Kumaras bok:


Sanat Kumara:

     Jesus Kristus skall komma till människornas hjälp genom att förbereda dem på, vad som kommer att hända på jorden och genom att föra fram budskapet om kärlekens kraft och det eviga livet. Han gör detta genom en bok, som är ämnad för barnen. De skall i sin tur påverka sina föräldrar, så dessa i vissa fall ändrar sin livsföring till det bättre.

     Inför jordens inträde i den femte dimensionen är det menat, att stora begivenheter skall äga rum på jorden. Betydelsefulla själar skall träda fram för att hjälpa mänskligheten. Många änglar och stjärnmänniskor har utsetts till att hjälpa dessa stora själar, och detta löfte har de gett, innan de kom till jorden. Dessa stora själar måste ha uppbackning och få känna, att man tror på dem och hjälper dem med att sprida sanningen.


    Den av er, som har en direkt kontakt till den gudomliga världen, och där hennes kausalkropp är förintad, får den rätta sanningen förmedlad direkt, då hon har sitt högre jag i den gudomliga världen. Det är få utav er, som vandrar på jorden, som har hunnit så långt i utveckling och kunskap, att hon har kommit dithän. Det är blott enstaka stora själar, som har inkarnerat frivilligt i syftet att hjälpa jorden och människorna.

   


När vi påpekar detta, är det för att bekräfta, att enstaka stora själar finns på jorden för att hjälpa människorna och Moder Jord. De skall tillsammans med inkarnerade änglar och stjärnmänniskor hjälpa till med att förbereda människorna på, vad som kommer att hända i en nära framtid.

     Det är svårt för den stora själen att vinna gehör även bland änglarna och stjärnmänniskorna. Många vägrar att tro på, att en så stor själ verkligen kan vandra på jorden utan att ha gjort något väsen av sig vid en tidigare tidpunkt. Det är emellertid så, att det från den andliga världens sida är bestämt, när denna stora själ skall träda fram, och hon kan ha levt ovetande om sitt ursprung tills dess. Allt är förutbestämt och ingenting sker av en slump. Allt är noga planlagt i den andliga världen och kommer att ske enligt planen.


Den 26/6 2004 fick Lizzie sitt första budskap från den andliga världen:


     Du skall skriva en barnbok. Den skall komma att förändra världen. Jag skall ge dig råd och vägledning, och du skall inte komma att ångra, att du följer denna väg.

     Vad du skall klargöra, är vår förbindelse till den andliga världen. Du skall ge människor tröst i tiden, som stundar och förbereda människorna på, att det kommer en tid av lidande. Du skall vara många människors ljus och upplysa dem om deras sanna ursprung. Vi vill, att människorna skall få vetskap om, att det finns ett liv efter detta, och att den fysiska döden inte innebär slutet på livet. Vi återföds åter och åter i ett oändligt kretslopp i den stora spiralen. Detta är, vad du skall förmedla. Du skall ge människor insikt och ge dem hopp och tröst.

     Du är en ängel, Lizzie, som har kommit till jorden för att utföra denna uppgift. Vi står bakom dig och skall hjälpa och stödja dig. På det fysiska planet har du din make, som har valt att hjälpa och stödja dig i detta liv med den stora uppgiften, du har: Att tjäna mänskligheten, så de kan överleva på den här planeten, när energierna ändras.


(Lizzie: Min make har stöttat mig ekonomiskt, genom att jag var hemma med barnen. Han har ingen andlig insikt och har inte trott på mig och budskapen, jag har fått. Han har inte hjälpt mig med mina andliga uppgifter, om någon skulle ha missuppfattat detta.)


Detta budskap mottog hon från sin andliga vägledare, Horatius.


Den 21/9 2004 kom det nästa budskapet:


Horatius:

     En tid skall komma, då allting ändras, både människorna och jorden. Den tiden är inte långt borta. Ni änglar skall hjälpa människorna att höja sina energier, så de kan överleva på den här planeten, när energierna ändras, också för jorden. Kärleken botar och helar, och ni kan hjälpa människorna att hitta sitt inre ljus och öppna sig för kärleken - älska sig själva och andra, glömma egot och fokusera på, att allt hör ihop. Allt är vävt samman i det stora Alltet. Din bok kommer till dig inom kort, och då skall vi förklara, hur allt hänger samman. Vi älskar dig och vill dig väl. Hav full förtröstan.

 

Den 23/9 2004


Horatius:

     Vad du just såg under meditationen, var ett budskap till dig om, på vilket sätt du kan förändra världen. Barnen står våra hjärtan nära, och det är viktigt, att de växer upp med den sanna tron. Barn är lättpåverkade, och det är viktigt, att de tidigt får lära sig att leva i kärlek till sig själva och andra. När de från barnsben kommer till insikt om sitt sanna ursprung och sin identitet, kan de vara med att påverka världen till det bättre. Detta skall du hjälpa till med genom att skriva en barnbok,  och leda andra som förmedlar sanningen till barnen.Den 28/9 2004


Jesus Kristus:

     Det skall komma en dag, då allt är annorlunda. Världen är ljusare och människorna mera kärleksfulla. Det finns inget hat eller habegär och ingen mobbar någon annan. Människor och djur lever tillsammans i harmoni och kärlek. När du ger kärlek till andra, får du kärlek tillbaka.

     Kärlek helar. Kärlek är universums livsenergi, och Alltet utstrålar Guds, min Faders kärlek till allt och alla. Du är Guds barn. Du har en gnista av Gud inom dig. Se inåt och lyssna inåt, då hör du ditt sanna jag och lär känna ditt sanna ursprung.

     Låt de små barnen komma till mig, säger Vår Fader, och jag skall vägleda dem i kärlek och ljus. Hav full förtröstan i lidandets tid. Paradiset skall komma på jorden, och barnen, som nu växer upp, skall sprida kärlekens budskap och leda andra in i ljuset. Vi vill, att barnen skall förstå sanningen om livet och kärleken, och att döden inte finns. De har inget att frukta.


Den 2/10 2004


Moder Maria:

     Mitt barn, nu är tiden inne, då förändringarna skall ske på jorden. Människorna och allt levande skall höja sin energifrekvens, liksom Moder Jord. Allt, som finns på jorden, är levande som jorden själv. Visa kärlek till er själva och till allt omkring er, så höjs vibrationerna. Bara kärlek till varandra och naturen kan förinta det onda. Människor skall ta bort sitt egoistiska tänkande och möta allt med kärlek.

     Jorden skall bli en andlig planet, och människorna måste följa med i jordens frekvenshöjning för att kunna överleva här. Sprid budskapet till alla, så det når ut över hela jorden. Ni måste alla hjälpa varandra att sprida kärleken, så ni kan höja energifrekvensen hos allt på jorden.


Den 6/10 2004


Jesus Kristus:

     Du får snart din barnbok genom telepatisk kontakt. Du får texten, som du skall skriva ner, och sen kommer bilderna till dig. Vi vet, att du gör ett bra arbete och har tålamod och arbetsiver. Du kommer att lyckas med detta. Hav tålamod, boken kommer, när du är redo. 


Den 7/10 2004


Jesus Kristus förmedlade denna dag det första avsnittet av barnboken: Hjärtevännerna.


© 2006 The publishing Didarion | All rights reserved