Lizzie Oxov Nielsen er født i Danmark 1937.

Hun har boet i Sverige siden 1976.   



Lizzie har også kanaliseret en bog fra Sanat Kumara, Jordens åndelige regent, Guds stedfortræder på Jorden.

Didarion er Metatrons tvillingsjæl. De har begge fire kroppe i den åndelige verden:


TRONENGLEN METATRON OG TRONENGLEN DIDARION


SANAT KUMARA OG MODERGUDINDEN KALI


SERAPIS BEY OG KÆRLIGHEDSGUDINDEN ISIS


ÆRKEENGLEN MIKAEL OG ÆRKEENGLEN FAITH

Didarion har valgt at lade en af sine fire kroppe, ærkeenglen Faith inkarnere på Jorden for at sprede budskabet om kærlighedens kraft til menneskene inden Den nye Tid.


Har jeg Guds tilladelse til at manifestere mig på det ydre plan?

Jesus Kristus: Ja, det har du, Lizzie. Træd frem og beret for menneskene, hvem du er.

Sanat Kumara:

    Jesus Kristus skal komme til menneskenes hjælp ved at forberede dem på, hvad som kommer at ske på Jorden og ved at fremføre budskabet om kærlighedens kraft og det evige liv. Han gør dette gennem en bog, som er tiltænkt børnene. De kan på sin side påvirke sine forældre, så disse i visse tilfælde ændrer sin levemåde til det bedre.

     Inden Jordens intræde i den femte dimension er det meningen, at store begivenheder skal finde sted på Jorden. Betydningsfulde sjæle skal træde frem for at hjælpe menneskeheden. Mange engle og stjernemennesker er udset til at hjælpe disse store sjæle, og dette løfte har de aflagt, inden de kom til Jorden. Disse store sjæle må have opbakning og vide, at man tror på dem og hjælper dem med at sprede sandheden.

     Den af jer, som har en direkte kontakt med den guddommelige verden, og hvis kausalkrop er tilintetgjort, får den rette sandhed formidlet direkte, da hun har sit højere jeg i den guddommelige verden. Det er kun nogle få sjæle her på Jorden, som har nået så langt i udvikling og kundskab, at de er kommet dertil. Det er enkelte store sjæle, som har inkarneret frivilligt for at hjælpe Jorden og menneskene.

     Når vi påpeger dette, er det for at bekræfte, at enkelte store sjæle findes på Jorden for at hjælpe menneskene og Moder Jord. De skal sammen med inkarnerede engle og stjernemennesker hjælpe med at forberede menneskene på, hvad som kommer at ske i en nær fremtid.

     Det er svært for den store sjæl at vinde gehør, selv blandt englene og stjernemenneskene. Mange nægter at tro på, at en så stor sjæl virkelig kan vandre på jorden uden at have gjort noget væsen af sig på et tidligere tidspunkt. Det er imidlertid sådan, at det fra den åndelige verdens side er bestemt, hvornår denne store sjæl skal træde frem, og hun kan have levet i uvidenhed om sin oprindelse til da. Alt er forudbestemt, og ingenting sker af en tilfældighed. Alt er nøje planlagt i den åndelige verden og kommer at ske, som det er bestemt.


Den 26/6 2004 fik Lizzie sit første budskab fra den åndelige verden:


     Du skal skrive en børnebog. Den skal komme til at forandre verden. Jeg skal give dig råd og vejledning, og du skal ikke komme til at fortryde, at du følger denne vej.

     Hvad du skal klargøre, er vor forbindelse til den åndelige verden. Du skal give mennesker trøst i den tid,som stunder og forberede dem på, at der kommer en tid af lidelser. Du skal være mange menneskers lys og oplyse dem om deres sande oprindelse.

     Vi vil, at menneskene skal få kendskab til, at der findes et liv efter dette, og at den fysiske død ikke indebærer livets slut. Vi genfødes igen og igen i et uendeligt kredsløb i den store spiral. Det er, hvad du skal formidle. Du skal give mennesker indsigt og give dem håb og trøst.

     Du er en engel, Lizzie, som er kommet til Jorden for at udføre denne opgave. Vi står bag dig og skal hjælpe og støtte dig. På det fysiske plan har du din mand, som har valgt at hjælpe og støtte dig i dette liv med den store opgave, du har: At tjene menneskeligheden.


(Lizzie: Min mand har hjulpet mig ved, att jeg var hjemme med börnene. Han har ikke nogen åndelig indsigt og har ikke troet på mig eller på budskaberne, jag har fået. Han har ikke hjulpet mig med mit åndelige arbejde, om nogen skulle tro dette.)



Dette budskab modtog hun fra sin åndelige vejleder, Horatius.


Den 21/9 2004 kom det næste budskab:


Horatius: 

     En tid skal komme, da alting forandras, både menneskene og Jorden. Den tid er ikke langt borte. I engle skal hjælpe menneskene med at stige i energifrekvens, så de kan overleve på den her planet, når energierne ændres, også for Jorden. Kærligheden helbreder, og I kan hjælpe menneskene at finde sit indre lys og åbne sig for kærligheden, att elske sig selv og andre, glemme egoet og fokusere på, at alting hører sammen. Alt er vævet sammen i det store Altet. Din bog kommer til dig inden længe, og da skal vi forklare, hvordan alting hænger sammen. Vi elsker dig og vil dig vel. Hav fuld fortrøstning.


Den 23/9 2004


Horatius:

     Hvad du just så under meditationen, var et budskab til dig om, på hvilken måde du kan forandre verden. Børnene står vore hjerter nær, og det er vigtigt, at de vokser op med den sande tro. Børn er lette at påvirke, og det er vigtigt, at de tidligt lærer sig at leve i kærlighed til sig selv og andre. Når de fra barndommen kommer til indsigt om sin sande oprindelse og sin identitet, kan de være med til at påvirke verden til det bedre. Dette skal du hjælpe med ved at skrive en børnebog, som formidler sandheden til børnene.


Den 28/9 2004


Jesus Kristus:

     Der kommer en dag, da alt er anderledes. Verden er lysere og menneskene mere kærlige. Der findes intet had og ingen begærlighed, og ingen mobber hinanden. Mennesker og dyr lever sammen i harmoni og kærlighed. Når du giver kærlighed til andre, får du kærlighed tilbage.

     Kærlighed helbreder. Kærlighed er Universets livsenergi, og Altet udstråler Guds, min Faders, kærlighed til alt og alle. Du er Guds barn. Du har en gnist af Gud i dit indre. Se indad og lyt indad, da hører du dit sande jeg og lærer din sande oprindelse at kende.

     Lad de små børn komme til mig, siger Vor Fader, og jeg skal vejlede dem i kærlighed og lys. Hav fuld fortrøstning i lidelsernes tid. Paradiset skal komme på Jorden, og børnene, som nu vokser op, skal sprede kærlighedens budskab og lede andre ind i lyset. Vi vil, at  børnene skal forstå sandheden om livet og kærligheden, og at døden ikke findes. De har ingenting at frygte.


Den 2/10 2004


Moder Maria:

     Mit barn, nu er tiden inde, da forandringerne skal ske på Jorden. Menneskene og alt levende skal højne sin energifrekvens, ligesom Moder Jord. Alt, som findes på Jorden, er levende som Jorden selv. Vis kærlighed til jer selv og til alt omkring jer, så højnes vibrationerne. Bare kærlighed til hverandre og naturen kan tilintetgøre det onde. Mennesker må få bort sit egoistiske tænkesæt og møde alt med kærlighed.

     Jorden skal blive en åndelig planet, og menneskene må følge med i Jordens frekvenshøjning for at kunne overleve her. Spred budskabet til alle, så det når ud over hele Jorden. I må alle hjælpe hinanden at sprede kærligheden, så I kan höjne energifrekvensen hos alt på Jorden.


Den 6/10 2004


Jesus Kristus:

     Du får snart din børnebog gennem telepatisk kontakt. Du får teksten, som du skal skrive ned, og senere kommer billederne til dig. Vi ved, at du udfører et godt arbejde og har tålmodighed og arbejdsiver. Du vil komme at lykkes med dette. Hav tålmodighed. Bogen kommer, når du er rede.


Den 7/10 2004


Jesus Kristus formidlede i dag det første afsnit af børnebogen: ”Hjertevennerne".



© 2006 The publishing Didarion | All rights reserved