Intervju med Didarion

Besök hos Maria R del 1    Besök hos Maria R del 2       Besök hos Maria R del 3

Besök hos Maria R del 4           Besök hos Maria R del 5

                   Meditation med Faith

 

Jesu förord till boken Hjärtevännerna:

 

Det är en stor glädje för mig att kunna förmedla denna barnbok genom ärkeängeln Didarion, som vandrar på jorden för att sprida budskapet om kärlekens kraft. Hon har påtagit sig uppgiften att kanalisera denna barnbok, för att hjälpa jordens människor. Jag vill med denna barnbok förmedla sanningen om den andliga världen till barnen och delge dem kunskapen om, vad som skall komma. Jag vill förbereda dem på den nya tiden, då stora förändringar skall äga rum på jorden.Barnen skall veta, att döden inte finns, och att de har evigt liv. De har inget att frukta. Barnen kan i sin tur påverka sina föräldrar och tala om för dem, hur allt kommer att gestalta sig, när jorden går in i den nya tiden. Kärlekens kraft är universums livsenergi. Denna bok är min gåva till mänskligheten, och främst till barnen, som nu växer upp och kan sprida kärleken och ljuset till sina medvarelser.

Jag välsignar er alla. Må Gud vara med er.

 

Jesus Kristus

 

 


Länkar till:

Sanningen e-bok

Sanningen e-bok på finska


Gå med i Facebook-gruppen: Believe in FAITH

 

Till Lizzie Oxovs sida


Didarion-Faith delar med sig


Bokrecensioner på Hjärtevännerna


Bokrecensioner på Sanningen


Bokrecension.se - Sanningen


© 2006 The publishing Didarion | All rights reserved